အိုင်ဒီယိုဖုန်း

Idiofon (ဂရိဘာသာမှ Ἴδιος - ၎င်း၏ + ဂရိ။ Φωνή - အသံ) သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းသော တူရိယာ - ဂီတတူရိယာ၊ တူရိယာ၏ကိုယ်ထည် သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းသည် ပဏာမ တင်းမာမှု သို့မဟုတ် ဖိသိပ်ရန် မလိုအပ်သော အသံအရင်းအမြစ် (ဆန့်ကြိုး သို့မဟုတ် ကြိုးတန်း သို့မဟုတ် ကြိုးတန်းအမြှေးပါးများ)။ ၎င်းသည် ရှေးအကျဆုံး ဂီတတူရိယာအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Idiophones များသည် ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအားလုံးတွင် ရှိနေပါသည်။ ၎င်းတို့ကို သစ်သား၊ သတ္တု၊ ကြွေထည် သို့မဟုတ် ဖန်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ Idiophones များသည် သံစုံတီးဝိုင်း၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အမြှေးပါးများပါသော ဒရမ်များမှလွဲ၍ shock ဂီတတူရိယာအများစုသည် idiophones နှင့်သက်ဆိုင်သည်။