စက်နှင့်ဆိုင်သော

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂီတတူရိယာများ (ဂီတစက်များ) - နည်းပညာမီဒီယာတွင် တပ်ဆင်ထားသော ဂီတကို တီးခတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဂီတတူရိယာများ။ ထိုကဲ့သို့သောကိရိယာများအတွက် အချက်အလက်သယ်ဆောင်သူများအနေဖြင့်၊ ဆလင်ဒါများ၊ ချပ်စ်များ၊ ရေမွှေးများနှင့် ရေမွှေးများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တူရိယာကို အသုံးပြု၍ ဂီတကိုတီးခတ်ရန်၊ စည်းကမ်းအရ အထူးဂီတအသိပညာ မလိုအပ်ပါ။